Menü Bezárás

Az előadók neve szerinti sorrendben!

A jelre kattintva megnézheti

– az előadás PDF összefoglalóját   

     – az előadás PPT-jét                        

– az előadás cikkjét                         

M1 autópálya 2×3 sávra bővítése az M0 és Tatabánya újváros csomópontok között,
(híd műtárgyak szélesítése, átépítése hazai viszonyok között egyedi feltételek figyelembevételével). 
– Bartus Róbert (Unitef’83 Zrt.)

Hazánk egyik legrégebbi gyorsforgalmi útszakaszának az M1 autópályának forgalma a megépítése óta évről évre növekszik, miközben a pálya és a hídjainak állapota – a folyamatos fenntartás ellenére is – erősen romlik, ezért időszerűvé vált a pályaszakasznak a mai forgalmi és közlekedésbiztonsági követelményeknek megfelelő teljes felújítása és új sávokkal való bővítése. 
A tervezési munkát a NIF Zrt. megrendelésére az UTIBER Kft.-ből és az UNITEF’83 Zrt.-ből álló U2em1 Konzorcium végezte, ami az elmúlt 2,5 évben a döntéselőkészítő dokumentáción keresztül engedélyezési tervek készítését, az építési engedély megszerzésén át a kiviteli- és tenderdokumentációk elkészítését jelentette……… továbbiak a nyomtatható változatban. 

Összefoglaló nyomtatható változata!

Hullámok játéka – a Poroszló-Tiszafüred közötti kerékpárút hídjai – Borzai Tibor, műszaki igazgató (Speciálterv Építőmérnöki Kft.)

Szeged Belvárosi Tisza-híd felújítása – Csanádi Zoltán (Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.) – Póta András (MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.)

A felrobbantott eredeti Szegedi Belvárosi híd helyén, 1948-ban Langer-tartós ívhídként újjáépített szerkezet felújítása időszerűvé vált. Az acél főtartós szerkezet vasbeton pályaszerkezetének acél-vasbeton kapcsolatai és dilatáció környéki részeinek már szokásosnak mondható korróziója annyira előrehaladott, hogy javításuk már csak átépítéssel válik lehetővé.
Szeged belvárosának jelenidőben is zajló teljes körű megújulásának elengedhetetlen eleme lesz a nagy Tisza-híd, valamint a rávezető kishidak és támfalak rekonstrukciója is, mely nem csupán a korróziós károk elhárítását foglalja magába, hanem a hídegyüttes minimális építészeti és esztétikai vérfrissítését is.

Összefoglaló nyomtatható változata!

 

Pincehelyi Kapos híd – beszámoló a híd átépítés előkészületeiről, provizórium létesítéséről és a megkezdődő kivitelezésről – Csikós Csaba, híd osztályvezető (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

A 61. sz. főút 43+395 km szelvényében lévő Pincehelyi Kapos-híd 1949-ben épült, a korábban itt álló hidat a visszavonuló német csapatok felrobbantották. A hidat az 1935. évi hídszabályzat szerinti, 20 t-s gőzeke terhelésére méretezték. 
1997-ben a hidat felújították, többek között betonacél hálóval, lőtt betonnal való felületjavítással és a gyalogjárda konzolokat új, acél konzolokkal is alátámasztották.
A 2017. évi fővizsgálat (Static-Plan Kft. – Cardium Kft.) teherbírási elégtelenséget állapított meg. A szakvélemény szerint a híd elbontása és új híd építése szükséges. A gyalogjárda konzolok balesetveszélyes állapotát is rögzítették. …….. továbbiak a nyomtatható változatban. 

Összefoglaló nyomtatható változata!

 

M3 metró (középső szakasz) aluljáróinak felújítása – Hodik Zoltán, osztályvezető (BKK Közút Zrt.)

A M3 metró vonala az aluljáróival együtt 1970 és 1990 között épült. Az azóta eltelt időben a vonal aluljáróin lényegében nem történtek számottevő felújítási munkák, eltekintve néhány kisebb esztétikai beavatkozástól.
A vonal állomásai a metró felújításával együtt megújulnak, így éles kontraszt rajzolódik ki az állomási területek és az aluljárók megjelenésében.
Az aluljárókban elterjedt kereskedelmi funkciókkal megnövekedett igényeket a cca 30 éves gépészeti rendszerek nem képesek kezelni.
Az építészeti és a gépészeti igények mellett szerkezeti beavatkozásokra is szükség van. Jellemzően az aluljárók dilatációs hézagai környezetében az ázás következtében mennek tönkre a szerkezetek, amelyek javítása hatékonyan csak felülről történhet, ami jelentős felszíni forgalomkorlátozással jár(na).

Összefoglaló nyomtatható változata!

 

Széchenyi Lánchíd jelenlegi állapotának megfelelő felújítás tervezése és a „harmadik” Lánchíd lehetősége – Horváth Adrián, szerkezettervezési igazgató (FŐMTERV Zrt.)

 

Magyarországi tapasztalatok XTEND dilatációs szerkezetekről –  Lukács László, ügyvezető igazgató (Steel Manufacturing Kft.)

 

Az antigraffiti felvitelének technológiája.
Az impregnálószerek hatásának élettartama
– Leskó Ferenc, vegyészmérnök (Silicone Protection Kft.)

A graffitik szinte mindenütt megjelennek és elcsúfítják a környezetünket az utak, autópályák nyomvonalán. Ez ellen a megelőző védekezés a legjobb megoldás.
A közlekedésépítészetben, ezen belül a beton, vasbeton szerkezetek szilikonos mély impregnálása napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap világszerte.
Nálunk sajnos ez még gyermekcipőben jár, mert félnek ezek használatától. Ez a félelem a kevés információnak köszönhető. Ami a világ más táján tökéletesen működik, az nálunk is úgy fog működni, csak bátran használni kell. Az új Útügyi Műszaki Előírás is ma már errefelé mozdult el.

 

Összefoglaló nyomtatható változata!

Orbán Zoltán fotó ÉPÍTON2021

Hidak és műtárgyak statikai állapot értékelését segítő speciális diagnosztikai vizsgálatok – Orbán Zoltán, egyetemi docens (PTE MIK) 

Az előadás során két esettanulmány kerül bemutatásra. Mindkét esettanulmány egy többlépcsős módszertan gyakorlati alkalmazását mutatja be, amely során különböző, elsősorban roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatok kombinált alkalmazásával állapítjuk meg a szerkezetek numerikus vizsgálatához szükséges anyag- és szerkezeti jellemzőket. A vizsgálatok végső célja mindkét esetben a szerkezetek felújításával kapcsolatos döntések előkészítése volt, valamint tervezési alapadatok biztosítása a célszerű felújítási technológia kidolgozásához…….. továbbiak a nyomtatható változatban.

Összefoglaló nyomtatható változata!

 

Változások a “Kész betonszerkezetek korrózióvédelme” (e-UT 07.04.13) Útügyi Műszaki Előírásban – Dr. Seidl Ágoston, ügyvezető (Magyarádi Kft.)

A „Kész betonszerkezetek korrózióvédelme útügyi műszaki előírás legutóbbi, 2017-es felülvizsgálata óta eltelt idő és a műszaki haladás indokolta az előírás átdolgozását.
Az átdolgozás során
– pontosítások történtek az általános részben
– racionálisabb lett az UME felépítése
– pontosabb lett a hidrofobizálás fejezet
– kikerült az I-2 ásványi impregnáló anyag fejezet
– a bevonatoknál részletesebb lett a minőség igazolása
– a B-5 bevonat csak úsztatóréteggel készíthető
– a minőség igazolása fejezetben megjelent az előírt, a megfelelő és a hibás minőség, az előírt érték, valamint az előírt határ és a megfelelőségi határ meghatározása
– bekerült az értékcsökkentési tényező és az értékcsökkenés számítása

Összefoglaló nyomtatható változata!

 

Agárd VVSI kikötő rekonstrukciója –  Sántha Béla, főmérnök (Kis-Izolátor Kft.)

Vasbeton szerkezetek 5, 50, 500 vagy 5000 évre? – Spránitz Ferenc, betontechnológus (Dolomit Kft.) – Laczkó László , laboratórium vezető (SZIKKTI Labor Kft.)

A SZIKKTI Labor Kft-ben és elődeinél több mint 60 éve végeznek a betonok szövetszerkezetének vizsgálatára irányuló kutatásokat. Egy folyamatban lévő kutatás során a vasbeton szerkezetek használati élettartamát befolyásoló kloridkorróziónak való ellenállás előzetes számszerűsítése, az új betonszabványok szerinti SLS-t („servicebility limit state”- használhatósági határállapotot) jelentő acélbetét-depassziválódás anyagtani tervezésének elősegítése volt a kitűzött cél ……. továbbiak a nyomtatható változatban.

Összefoglaló nyomtatható változata!

 

Szautner Csaba fotó ÉPÍTON2021

Beton és vasbeton szerkezetek védelme hidrofóbizáló impregnálással – Szautner Csaba, kereskedelmi vezető (Mapei Kft.)

A beton és vasbeton szerkezeteket a víz, annak halmazállapotváltozásai, és a víz által szállított vegyi anyagok is károsíthatják. A víz kizárásával a károk megelőzhetők. A víz kizárására a tömör beton, valamint a különböző bevonatok a legelterjedtebbek Magyarországon, azonban a hidrofóbizáló szerek hatékonyságukhoz és tartósságukhoz képest alig jelennek meg a gyakorlatban. Különböző minőségű betonokra és különböző hatásokra eltérő termékek nyújtanak hatékony megoldást. Az előadás során ezeket a lehetőségeket tekintjük át.

Összefoglaló nyomtatható változata!

Energocell üveghab út- és hídépítésben – Tacsi Róbert, operatív igazgató (Daniella Ipari Park Kft.) – Dr. Szendefy János, adjunktus, ügyvezető (BME-EFERTE Kft.)

Az Energocell üveghab granulátum egyik új felhasználási területe a hidak hídháttöltése. Alacsony fajsúlya (150-175 kg/m3) és jó tömöríthetősége miatt, minimálisra csökkentehető a háttöltés és az alatta lévő talaj konszolidációjának mértéke és ideje.  Az alacsony fajsúlyú háttöltés, minimálisan terheli a hídfőket, emiatt az előtöltés elhagyható, így a hídfők közelebb kerülnek egymáshoz, rövidebb felszerkezeteket lehet építeni. Az Energocell kivitelezők számára előnyös, hiszen nedves állapotban is beépíthető, illetve a konszolidáció miatt kialakuló úthibák és a költéséges garanciális javítások megszűnnek.

Összefoglaló nyomtatható változata!